Zgoda na wykorzystanie wizerunku

30.09.2011
Andrzej Duda
Udostępnij:

 Mówi o tym wyraźnie Art. 81. UstPrAut:

„1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.”

Warto zwrócić tu uwagę na fragment „w braku wyraźnego zastrzeżenia” w kontekście tego przepisu będzie oznaczało, że fotograf nie musi uzyskiwać odrębnego zezwolenia za rozpowszechnianie wizerunku od pozującego, o ile ta osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. W wypadku jednak jeżeli w umowie pomiędzy pozującym (nawet jeśli pozujący otrzymał wynagrodzenie za pozowanie) a fotografem wskazano, że jest wymagane dodatkowe zezwolenie pozującego na rozpowszechnianie wizerunku dodatkowa zgoda będzie każdorazowo wymagana. Innymi słowy: nie jest wymagane zezwolenie uprawnionego, jeśli otrzymał on umówioną zapłatę za pozowanie, chyba że wyraźnie sprzeciwił się rozpowszechnianiu swojego wizerunku. Uzasadnieniem tego przepisu jest założenie, że opłata uiszczana portretowanemu związana jest z równoczesnym wynagrodzeniem za udzielenie zgody na rozpowszechnienie wizerunku. Z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 zd. 2 i art. 81 ust. 2, postanowienie art. 81 ust. 1 zd. 1 ma charakter bezwzględny w tym sensie, że tylko od woli portretowanego zależy dopuszczalność rozpowszechniania portretu. Może on się temu sprzeciwiać bez racjonalnego uzasadnienia zarówno z powodu sposobu, w jaki został przedstawiony na wizerunku, jak i w celu uzyskania wynagrodzenia za udzielenie zgody.

Według starej prawdy: „przezorny zawsze zabezpieczony”, należy uzyskać od osoby fotografowanej zgodę na wykorzystanie jej wizerunku – dzięki temu unikniemy wątpliwości i sporów powstających na tle wykorzystania wizerunku osoby fotografowanej

Obojętnie jak, ale się zgódź!

Art. 81 UstPrAut nie precyzuje w jakiej formie powinna być udzielona zgoda na publikację wizerunku osoby uwiecznionej na fotografii. Zawsze jednak lepiej mieć to na piśmie, chociaż zgoda może być wyrażona w formie ustnej bądź pisemnej, przy czym ze względów ostrożności zalecane jest uzyskanie przez autora fotografii zgody w formie pisemnej.

Pozwoli to uniknąć wątpliwości w wypadku, w którym osoba, której wizerunek znalazł się na opublikowanej fotografii zmieni zdanie i będzie próbowała dochodzić roszczeń w związku z rzekomo bezumownym wykorzystaniem jej wizerunku.

Płacę to wymagam?

Przypomnijmy, że Art. 81 UstPrAut stanowi również, że „w braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie na publikację wizerunku nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.”.Takie sformułowanie przepisu nie oznacza jednak, że zapłata za pozowanie eliminuje konieczność uzyskania jakiejkolwiek zgody na publikację wizerunku. Sytuacje zastrzeżenia przez pozującego konieczności uzyskania dodatkowej zgody na publikację wizerunku nie są wcale rzadkością. Możemy się z nimi spotkać w sytuacji, gdy modelka pozująca do aktu zastrzega, że bez jej zgody fotografia nie może być opublikowana gdyż chce mieć gwarancję, że jej wizerunek nie trafi np. do czasopism o charakterze erotycznym lub pornograficznym. Należy pamiętać, że ochroną przed publikacją wizerunku objęte są również osoby nieletnie. W przypadku zamiaru publikacji wizerunku osób nieletnich należy uzyskać zgodę ich prawnych opiekunów.

Przykładowa treść zgody na publikację wizerunku osoby fotografowanej:

Miejscowość, data

1. ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Ja (imię i nazwisko) ur. (data i miejsce urodzenia) legitymujący się dokumentem (wpisać rodzaj, serie i numer dokumentu) wyrażam zgodę ob. (tu wpisujemy swoje imię i nazwisko) na publikację mojego wizerunku (podpis osoby wyrażającej zgodę)

Takie zezwolenie powinno ponadto zawierać: miejsce i czas sporządzenia, nazwę dokumentu (np.) oraz czytelny podpis osoby fotografowanej.

O ile osoba, której wizerunek ma zostać opublikowany (nawet, jeśli taka osoba udzieliła zgody na publikację) zażąda zapłaty za wykonanie zdjęcia radzimy przed dokonaniem wypłaty odebrać od niej pokwitowanie, np.:

Miejscowość, data

2. ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

wraz z pokwitowaniem zapłaty

Ja (imię i nazwisko) ur. (data i miejsce urodzenia) legitymujący się dokumentem (wpisać rodzaj, serie i numer dokumentu) kwituję odbiór od ob. (tu wpisujemy swoje imię i nazwisko) kwoty: 500zł (słownie: sto złotych) tytułem wynagrodzenia za sesję fotograficzną. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku (podpis osoby wyrażającej zgodę)

Takie zezwolenie powinno ponadto zawierać: miejsce i czas sporządzenia, nazwę dokumentu oraz czytelny podpis osoby fotografowanej.

Co nie jest wymagane, ale może być stosowane – w końcu „przezorny zawsze ubezpieczony” – warto wskazać, w jaki sposób i gdzie ma być opublikowany wizerunek. Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z poglądami doktryny (J. Barta) okoliczność, że rozpowszechnienie wizerunku nastąpiło za zgodą portretowanego, nie zwalnia podmiotów trzecich, które zamierzają dalej rozpowszechniać taki wizerunek, od uzyskania „ponownej” zgody ze strony uprawnionego. Zasada ta stosuje się także do sytuacji, gdy na podstawie legalnie rozpowszechnionego wizerunku (np. fotografii) malarz lub rzeźbiarz tworzy utwory, do których inkorporowany jest – nawet znacznie „przetworzony” – wizerunek określonej osoby. Odmienny pogląd wyraził wprawdzie Sąd Najwyższy ( orzeczenie z 2 lutego 1967 r., OSN 1967, nr 9, poz. 161), stwierdzając, że z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych ustawą o prawie autorskim, publikowanie fotografii określonej osoby dopuszczalne jest tylko za jej zgodą. Dalsza publikacja możliwa jest bez takiej zgody, ale tylko pod warunkiem wskazania pierwotnego źródła publikacji i bez wprowadzania zmian w publikowanym zdjęciu, tzn. tylko z powołaniem okoliczności, w jakich zostało ono wykonane i opublikowane po raz pierwszy. Nowsze orzecznictwo wskazuje jednak na zmiany w podejściu do kwestii publikacji wizerunku

W przypadku, gdy fotograf korzysta z usług profesjonalnej modelki powinna być spisana umowa cywilno-prawna odnosząca się do konkretnego zlecenia, uwzględniająca również zapłatę.

Czytaj też

/ / /

Przeróbki fotografii a naruszenia prawa do integralności utworu

01.08.2019
fot. Kevin Bhagat/Unsplash

Nawet najlepsze zdjęcie czasem może wymagać poprawek. Kiedy do takiego wniosku dochodzi autor zdjęcia, to nie ma...

/ /

Piłka Nożna zdecydowanym liderem w styczniowym zestawieniu poprawnie podpisanych zdjęć

30.01.2019
shutterstock_604036055

W styczniu portal fotoprawo.pl przeanalizował jakość podpisywania zdjęć w drukowanych mediach sportowych oraz męskich. W obu kategoriach...

/ /

Fotografia Masterclass liderem zestawienia

24.07.2018
fot. FUN FUN PHOTO:shutterstock.com

Czerwcowe zestawienie portalu Fotoprawo.pl poddało analizie prasę fotograficzną i tygodniki opinii. W każdej kategorii zostały uwzględnione trzy...

Komentarze

 1. Tomasz pisze:

  witam. mam pytanie. jeśli chciałbym umieścić zdjęcie grupy osób,kupione w banku zdjęć, to czy mogę je wykorzystać jako moje logo (chcę aby moim logiem była grupa uśmiechniętych ludzi). Jeśli to nie jest możliwe, to czy aby osiągnąć cel, muszę zebrać grupę osób, zrobić im zdjęcie, a każda z nich pisemnie ma wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku w logo?
  pozdrawiam

 2. Daniel pisze:

  Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie zdjęć z fotobudki ( to taka budka robiąca zdjęcia na imprezie typu wesele,urodziny itp.)
  Jak wygląda sprawa ze strony prawnej?czy wszyscy robiący sobie zdjęcie muszą złożyć jakiś podpis żeby wyrazić zgodę na wykorzystanie tych zdjęć na stronie internetowej tej firmy która prowadzi taką działalność? chodzi tutaj o galerię zdjęć tej firmy powiedzmy.
  Proszę o odpowiedź.

  1. admin pisze:

   W tym przypadku wszystko zależy od zapisów regulaminu i umowy zawartej pomiędzy Wynajmującym budkę, a Organizatorem wesela. Zgoda jednak lub uprzedzenie o tym, że zdjęcie w taki sposób może być wykorzystane powinna być wyrażone przez uczestników imprezy.

 3. Adrian pisze:

  witam. ostatnio zainteresowałem się umowami miss regionalnego. uważnie czytałem jedną z nich. była bardzo nieprecyzyjna, gdyż wyrażała zgodę na publikację wizerunku, reprezentowania na balach charytatywnych etc.
  nasunęło mi się pytanie. mianowicie, do jakiego stopnia wg umowy w której nie są precyzowane sposób wykonania zdjęć, ubiór pozującej, spółka Missland może ubrać dziewczyny występujące? precyzując czy np. na wystąpienie w bieliźnie erotycznej może się dziewczyna nie zgodzić ze względu na własne przekonania kulturowe czy religijne.
  konkretnie do jakiego stopnia pozowania, ubioru obowiązuje umowa w której nie ma nic sprecyzowane w tym kotekscie?

  nie wywiązanie się z umowy jest sankcjonowane karą 5tys złotych.

  proszę o odpowiedź, nigdzie nie mogę nic na ten temat znaleźć. Pozdrawiam 🙂

  1. admin pisze:

   Warto sprawdzić także inne zapisy umowy, gdyż mogą być powiązane.

 4. Natalia pisze:

  Co w sytuacji, gdy robimy zdjęcia na szkolnym przedstawieniu ? Też potrzebujemy zgodę od każdego rodzica? Ile osób musi być minimum na zdjęciu, zeby takie zgody nie były potrzebne?

  1. admin pisze:

   W przypadku niepełnoletnich potrzebuje Pan zgody opiekunów prawnych dzieci na rozpowszechnianie zdjęć – opiekuna każdego dziecka, które może zostać rozpoznane na zdjęciu.

 5. pawel pisze:

  Proszę o poradę. Będąc na wakacjach w Nepalu zrobiłem dużo portretów. Chciałem zgłosić je teraz w konkursie. Nie mam możliwości uzyskania pisemnej zgody ludzi, którym zrobiłem zdjęcia. Czy mam jakieś opcje ? Co może mnie czekać za zgłoszenie zdjęć bez posiadania takiej zgody oraz czy samo pozowanie do zdjęcia można interpretować jako taką zgodę ?

  1. admin pisze:

   Panie Pawle,
   zawsze bezpieczniejsza jest zgoda uzyskana na piśmie, gdyż zgoda na wykonanie zdjęcia nie jest jednoznaczna ze zgodą na publikację lub komercyjne wykorzystanie zdjęć. Jeżeli jednak zdjęcie ma charakter reporterski interpretacja jest mniej restrykcyjna.

 6. Katarzyna pisze:

  Firma, w której pracuję urządziła turniej bilardowy poprzedzający szkolenie. Dostałam polecenie zamieszczenia fotonewsa na stronie firmy. Czy z w związku z powyższym muszę od każdego z pracowników uzyskać zgodę na publikację wizerunku?

  1. admin pisze:

   Zgoda na publikację wizerunku powinna w takim wypadku być uzyskana, gdyż wizerunek jest kwestią osobistą.

 7. Zbigniew pisze:

  Proszę o poradę. Jaka jest najbezpieczniejsza praktyka w przypadku konkursu organizowanego online, w którym zbierane są zdjęcia osób biorących udział w konkursie, polegającym na głosowaniu internautów na te zdjęcia? Czy zgoda na wykorzystanie wizerunku przesłana jako skan będzie wystarczająca? Co z przypadkiem, gdy ktoś złoży taką zgodę podszywając się pod kogoś?
  Jeśli chodzi o wiek, to regulamin mówi o pełnoletności i oczywiście jest wymagane w formularzu potwierdzenie zapoznania się z regulaminem.
  Z góry dziękuję za poradę.
  Zbigniew

  1. admin pisze:

   Panie Zbigniewie, regulamin powinien być skonstruowany w ten sposób, by osoba akceptująca go świadomie oświadczała, że nie narusza praw osób trzecich (w tym prawa do wizerunku) oraz że przysługują jej prawa autorskie materiale do zgłaszanej pracy. Skan ze zgodą na wykorzystanie wizerunku jest formą wystarczającą, jeżeli zdarzyłoby się, że ktoś podszył się pod inną osobę – będzie to sytuacja, którą poszkodowany będzie musiał wyjaśnić ze zgłaszającym.

 8. katarzyna pisze:

  Witam.
  Mam pytanie dotyczące zdjęć na portalu społecznościowym .Otóż ktoś zrobił zrzut ekranu ze zdjęciami z mojego profilu wydrukował i przekazał dalej. Czy jest to zgodne z prawem? nie mam nawet tej osoby w znajomych ani nawet wspólnych znajomych.

  1. admin pisze:

   W tym przypadku należy rozważyć, co dzieje się dalej ze zdjęciem – czy jego rozpowszechnianie mieści się w ramach dozwolonego użytku. Więcej na ten temat piszemy tu: http://fotoprawo.pl/index.php/2011/05/dozwolony-uzytek-czyli-wyjatek-potwierdzajacy-regule/

 9. Paweł pisze:

  Moj przypadek jest dosc dziwny. Zona jest w ciazy, w prywatnej klinice w ktorej prowadzimy ciaze wywiesili na reklamach zdjecie Naszej nie narodzonej corki. Zdjecie pochodzi z USG(badanie 4D) zrobionego wlasnie poprzez ta przychodnie. Oczywisicie nikt Nas nie poinformowal o tym fakcie. A reklame i zdjecie zobaczylismy przypadkowo na badaniach. Plakat zacheca do robienia korzystania z odplatnych badan USG. Czy mogli uzyc wizerunek Naszego dziecka.

  1. admin pisze:

   Panie Pawle,
   Jest to sytuacja wyjątkowa i dziś jeszcze rzadko spotykana, ale badanie USG 4D zaczyna być coraz bardziej popularne. Kluczową kwestią w tym przypadku jest fakt, że wykorzystane zdjęcie Państwa dziecka od strony prawnej to wynik badania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej i rodzajów jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) dokumentacja indywidualna wewnętrzna pacjenta przeznaczona jest na potrzeby podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. W jej skład wchodzą właśnie wyniki badań diagnostycznych, zleconych w ramach prowadzonej opieki medycznej. Zatem oryginały dokumentacji medycznej, w tym równie wyników badań diagnostycznych (badanie USG), zleconych w poradni stanowią część dokumentacji indywidualnej wewnętrznej, a pacjent ma prawo otrzymać na żądanie kopie/kserokopie tych wyników. Zgodnie z tym rozporządzeniem przychodnia mogła użyć Państwa wyników. Co nie zmienia faktu, że byłoby mile widziane, gdyby wcześniej Państwa o tym fakcie poinformowali, a nawet poprosili o zgodę. Jednocześnie, jeśli zdjęcie zostało wykonane w taki sposób, że są m.in. fragmenty, po których również ktoś inny może poznać, że to ich dziecko, to pojawia się pytanie o naruszenie tajemnicy lekarskiej dotyczącej już Państwa osobiście. Z prawami autorskim ma to już jednak niewiele wspólnego.
   Niniejsza odpowiedź nie stanowi porady prawnej. Każdy przypadek jest indywidualny i w kwestii konkretnego naruszenia przepisów prawa sugerujemy, aby skonsultować się z prawnikiem.

 10. monika pisze:

  Od jakiegoś czasu popularne się zrobiło robienie zdjęć z imprezy w klubach nocnych. Na dwóch zdjęciach jestem tam z kolezanką( tylko my dwie, nie w tłumie). Nie chcę aby takie zdjęcie było na stronie klubu. Jednocześnie z tejże strony dowiedziałam się, że kupując bilet, zaakceptowałam regulamin, a tym samym zgadzam się na upublicznienie mojego wizerunku. Czy to jest zgodne z prawem?

  1. admin pisze:

   Jeśli osoba uznaje sytuację za godzącą w jej prawo do prywatności, zawsze może nie zgodzić się na wykonanie jej zdjęcia (nie tylko na opublikowanie, ale nawet na samo FOTOGRAFOWANIE). Jeśli taki zapis faktycznie widnieje w regulaminie klubu, to należy o ten regulamin poprosić i sprawdzić to na miejscu. Jeśli faktycznie regularna impreza w klubie nocnym posługuje się rozwiązaniem funkcjonującym na dużych imprezach masowych (mecze, wielkie koncerty itd.), to należy się liczyć z… prośbą o opuszczenie klubu, bez zwrotu pieniędzy za bilet. Zgodę, nawet zawartą w tej sytuacji w wysoce nieświadomy sposób (co jest dyskusyjne samo w sobie), można w każdej chwili potem odwołać i właściciel takiego klubu i domeny powinien zadbać o jak najszybsze usunięcie. Jeśli to nie nastąpi, to czeka strony spór na drodze cywilnej.

   Więcej na temat wykorzystania wizerunku na zdjęciach:
   http://fotoprawo.pl/index.php/2011/09/fotografia-a-czlowiek-czyli-prawo-do-ochrony-wizerunku-osoby-fizycznej/
   http://fotoprawo.pl/index.php/2011/11/kiedy-nie-jest-potrzebna-zgoda-na-publikacje-wizerunku/
   http://fotoprawo.pl/index.php/2011/09/zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku/

   Niniejsza odpowiedź nie stanowi porady prawnej. Każdy przypadek jest indywidualny i w kwestii konkretnego naruszenia przepisów prawa sugerujemy, aby skonsultować się z prawnikiem.

 11. iwona pisze:

  Zatrudniam kilka osób do realizacji historycznego widowiska parateatralnego. Zapewniam im stroje, akcesoria, wszystko co jest niezbedne do realizacji widowiska. Chcę zrobić im sesję fotograficzna na potrzeby marketingu i reklamy tego produktu turystycznego. Oczywiście otrzymają wynagrodzenie za udział w sesji fotograficznej. Czy jeżeli biorą udział w sesji ucharakteryzowani na postacie ze spektaklu,które odtwarzają, muszę uzyskać ich zgodę na wykorzystanie ich wizerunku?

  1. admin pisze:

   Jeśli osoby te dostaną zapłatę za udział w sesji, jest to równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie ich wizerunku niezależnie od charakteryzacji. Dobrze, aby w podpisywanych z tytułu umowach związanych z pozowaniem, była zawarta klauzula dotycząca zgody na używanie wizerunku. I wtedy może ona dotyczyć nie tylko potrzeb tego produktu turystycznego, ale również udzielania licencji przez autora zdjęcia na każdym innym polu eksploatacji i w nieograniczonym czasie i terytorium (np. do wykonania komercyjnego kalendarza związanego z tym samym rejonem turystycznym).

   Więcej na temat wykorzystania wizerunku na zdjęciach:
   http://fotoprawo.pl/index.php/2011/11/kiedy-nie-jest-potrzebna-zgoda-na-publikacje-wizerunku/
   http://fotoprawo.pl/index.php/2011/09/zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku/

   Niniejsza odpowiedź nie stanowi porady prawnej. Każdy przypadek jest indywidualny i w kwestii konkretnego naruszenia przepisów prawa sugerujemy, aby skonsultować się z prawnikiem.

 12. Krzysztof pisze:

  Witam. Czy jeśli na profilu firmy na portalu społecznościowym zostało zamieszczone zdjęcie, a po kilku miesiącach pracownik który się tam znajduje w stroju firmowym się zwolnił to czy może żądać usunięcia tego zdjęcia?

  1. admin pisze:

   Mimo, że taka osoba nie jest właścicielem zdjęcia w sensie praw majątkowych, a pewnie w momencie opublikowania zdjęcia wykorzystanie wizerunku (m.in. w kwestii stroju firmowego) regulowały przepisy wewnętrzne firmy, to po ustaniu stosunku pracy, może każdą zgodę dotyczącą swoich praw osobistych, a do nich należy wizerunek, skutecznie odwołać. Może, co prawda, liczyć się z drugiej strony z rachunkiem poniesionych z tego powodu strat, ale w praktyce nie powinny one być zauważalne.

   Więcej na temat wykorzystania wizerunku na zdjęciach:
   http://fotoprawo.pl/index.php/2011/09/fotografia-a-czlowiek-czyli-prawo-do-ochrony-wizerunku-osoby-fizycznej/
   http://fotoprawo.pl/index.php/2011/11/kiedy-nie-jest-potrzebna-zgoda-na-publikacje-wizerunku/
   http://fotoprawo.pl/index.php/2011/09/zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku/

   Niniejsza odpowiedź nie stanowi porady prawnej. Każdy przypadek jest indywidualny i w kwestii konkretnego naruszenia przepisów prawa sugerujemy, aby skonsultować się z prawnikiem.

  2. Jarek pisze:

   Bardzo dobry artykuł, który na pewno się przyda 🙂

 13. Karolina pisze:

  Witam, pracodawca jako warunek podpisania umowy każe mi podpisać oświadczenie, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach reklamowych, promocyjnych i marketingowych – nieodpłatnie, nie ograniczone czasowo i terytorialnie. Czy ma prawo żądać tego ode mnie?

  1. admin pisze:

   Ze względu na fakt, iż istotą jakiejkolwiek umowy jest zgoda stron co do zawartych w niej

   treści, pracodawca ma prawo zastrzec w umowie warunek dotyczący wykorzystania

   nieodpłatnie Pana/i wizerunku, wyłącznie w związku z pełnieniem funkcji służbowych praz w

   sytuacji, gdy obie strony niniejszej umowy się na to zgodziły. W związku z tym, jeśli do

   podpisania umowy jeszcze nie doszło może Pan/i na taki zapis się nie zgodzić. W przypadku

   rozwiązania takiej umowy były pracownik może zażądać usunięcia wszelkich publikacji

   mających związek z firmą, w których jego wizerunek jest wykorzystywany. W wypadku

   niewypełnienia takiej prośby, można od pracodawcy domagać się zadośćuczynienia.

   Więcej na temat wykorzystania wizerunku na zdjęciach:

   http://fotoprawo.pl/index.php/2011/09/fotografia-a-czlowiek-czyli-prawo-do-ochrony-

   wizerunku-osoby-fizycznej/

   http://fotoprawo.pl/index.php/2011/11/kiedy-nie-jest-potrzebna-zgoda-na-publikacje-

   wizerunku/

   http://fotoprawo.pl/index.php/2011/09/zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku/

   Niniejsza odpowiedź nie stanowi porady prawnej. Każdy przypadek jest indywidualny i w

   kwestii konkretnego naruszenia przepisów prawa sugerujemy, aby skonsultować się z

   prawnikiem.

 14. Paweł pisze:

  Witam, Czy fotograf ma prawo umieścić na swojej stronie internetowej zdjęcia wykonane podczas uroczystości Chrztu naszej córki bez naszej zgody?

  1. admin pisze:

   Istnieją dwie odpowiedzi na powyższe pytanie, w zależności od formuły współpracy z fotografem. Jeśli

   podpisali Państwo z nim umowę, w której nie widnieje jednoznaczny zapis, iż zrzeka się on praw

   własności intelektualnej do wykonanych podczas uroczystości zdjęć, to wówczas może je w dowolny

   sposób wykorzystać. Jako autor dysponuje on bowiem prawami osobistymi i majątkowymi do

   fotografii.

   Jeśli zaś nie podpisali Państwo umowy lub nie omawiali Państwo wcześniej warunków współpracy,

   fotograf musi zapytać Państwa, jako opiekunów prawnych dziecka, o zgodę na publikację wizerunku

   córki.

   Więcej na temat wykorzystania wizerunku na zdjęciach:

   •http://fotoprawo.pl/index.php/2011/11/kiedy-nie-jest-potrzebna-zgoda-na-publikacje-wizerunku/

   http://fotoprawo.pl/index.php/2011/09/zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku/

   Niniejsza odpowiedź nie stanowi porady prawnej. Każdy przypadek jest indywidualny i w kwestii

   konkretnego naruszenia przepisów prawa sugerujemy, aby skonsultować się z prawnikiem.

 15. Agnieszka pisze:

  organizuję obóz dla dzieciaków i młodzieży. pierwszy raz jestem w sytuacji, gdzie jeden z rodziców nie chce podpisać zgody na wykorzystanie wizerunku. dzieciakom robione jest bardzo dużo zdjęć pamiątkowych, które w części publikujemy np. na swojej stronie, ale praktycznie wszystkie wykonane zdjęcia przekazujemy rodzicom po zakończonym wyjeździe na płytkach DVD jako pamiątkę. jak wygląda kwestia zachowania wobec dziecka bez zgody? ojciec chce aby takie zdjęcia były wykonywane – tylko przy przekazaniu ich osobom trzecim nie wiem jak się zachować? filtrować wszystkie zdjęcia gdzie będzie jego dziecko i bez nich przekazywać dalej?

  1. admin pisze:

   Rodzice jako opiekunowie prawni dziecka mają prawo w jego imieniu nie zgodzić się na publikację

   wizerunku syna/córki. W związku z tym jedynym właściwym rozwiązaniem jest wnikliwa selekcja

   fotografii i usunięcie ze zbioru tych, na których pojawia się wizerunek konkretnego dziecka. Procedura

   ta dotyczy wszystkich zbiorów, a więc publikowanych zarówno na stronie, jak i zamieszczanych na

   nośnikach elektronicznych.

   Więcej na temat wykorzystania wizerunku na zdjęciach:

   http://fotoprawo.pl/index.php/2011/11/kiedy-nie-jest-potrzebna-zgoda-na-publikacje-

   wizerunku/

   http://fotoprawo.pl/index.php/2011/09/zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku/

   Niniejsza odpowiedź nie stanowi porady prawnej. Każdy przypadek jest indywidualny i w kwestii

   konkretnego naruszenia przepisów prawa sugerujemy, aby skonsultować się z prawnikiem.

 16. Anastazja pisze:

  Witam. Chcialam sie dowiedziec jakiej moge sie domagac kwoty od osoby, ktora bez mojej zgody umiescila dwa zdjecia, na ktorych jestem na swojej glownej stronie internetowej jako reklama sieci restauracji? Reklama ta widnieje od ponad roku. Pozdrawiam. A.

  1. admin pisze:

   Twórca, którego prawa naruszono, mógł dotychczas żądać trzykrotnego wynagrodzenia. Regulujący

   tę sprawę przepis krytykowano od lat. W czerwcu Trybunał Konstytucyjny uznał, że jest on niezgodny

   z Konstytucją. W polskim prawie autorskim jest przepis, który pozwalał na żądanie zawyżonych

   odszkodowań. Chodziło o art. 79 ustawy o prawach autorskich, który mówi, że w razie naruszenia

   praw autorskich można żądać od naruszyciela trzykrotności „stosownego wynagrodzenia”.

   Rozstrzygnięcie Trybunału nie prowadzi do pozbawienia uprawnionych z tytułu autorskich praw

   majątkowych ochrony ich praw. Nadal mogą oni korzystać z pozostałych roszczeń ujętych w art. 79

   prawa autorskiego, w tym – dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

   Dlatego należy dobrze przeanalizować jaką kwotę będzie chciała Pani wyegzekwować w ramach

   zadośćuczynienia naruszonych praw.

   Na pewno należy sobie zadać pytanie skąd reklamodawca zdobył Pani zdjęcia? Jeśli faktycznie nie

   miał do nich praw, to należałoby się z nim skontaktować bezpośrednio i poprosić o zadośćuczynienie.

   Najlepiej najpierw spróbować rozwiązać problem polubownie. Możliwe, że właściciel reklamy od razu

   zgodzi się wypłacić Pani należną kwotę i usunie reklamę. Jeśli nie, to jedynym sposobem na

   rekompensatę poniesionych strat z tytułu naruszonych praw autorskich, będzie dochodzenie ich w

   sądzie.

   Zanim jednak podejmie Pani jakiekolwiek próbę kontaktu z naruszycielem, sugerujemy zebranie

   materiału dowodowego. Czyli zrobienie screenów i zdjęć ww. reklamy. Jeśli poważnie myśli Pani o

   dochodzeniu odszkodowania, należy zainwestować w wizytę u notariusza. Tam zrobi Pani screeny i

   uzyska od notariusza stosowne poświadczenie. W ten sposób, będzie Pani dysponować mocnym i

   wiarygodnym dowodem naruszenia.

   Więcej na ten temat może Pani poczytać w artykule: http://fotoprawo.pl/index.php/2014/12/prawo-

   autorskie-zapisy-umowach/

   Niniejsza odpowiedź nie stanowi porady prawnej. Każdy przypadek jest indywidualny i w kwestii konkretnego naruszenia przepisów prawa sugerujemy, aby skonsultować się z prawnikiem.

 17. Milena pisze:

  Witam! Zgodnie z prawem możliwe jest publikowanie zdjęć osób publicznych wykonujących swoje funkcje publiczne. Rozumiem przez to, że można publikować bez specjalnej zgody zdjęcia piosenkarzy podczas koncertów. Co w przypadku imprez biletowanych i takich, które emitowane są w telewizji?

  1. admin pisze:

   Zgodnie z art. 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, organizator imprezy masowej

   udostępnia jej uczestnikom regulamin obiektu lub imprezy. W tym dokumencie zawarta jest informacja

   o tym, czy wolno rejestrować wykonanie utworu. Taka informacja zazwyczaj jest też na bilecie.

   Trzeba pamiętać, że zgodnie z treścią art. 86 UPAPP artyście wykonawcy przysługuje, w granicach

   określonych przepisami ustawy, wyłączne prawo do korzystania z artystycznego wykonania i

   rozporządzania prawami do niego na określonych polach eksploatacji. Jednym z nich jest utrwalanie i

   zwielokrotnianie, czyli wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym

   zapisu magnetycznego oraz zapisu techniką cyfrową.

   Co to oznacza to w praktyce? Zakupując bilet zawieramy umowę, a więc obowiązuje nas regulamin

   imprezy. Regulamin zazwyczaj określa, kto – i spełniając jakie warunki – może utrwalać artystyczne

   wykonanie. Artysta wykonawca posiada wyłączne prawo do rozporządzania prawami do zapisu

   artystycznego wykonania.

   Więcej na ten temat: http://fotoprawo.pl/index.php/2014/08/ochrona-wizerunku-reprezentanta-polski/

   oraz http://fotoprawo.pl/index.php/2011/11/furtka-dla-paparazzi-fotografia-osoby-publicznej/, a także

   http://fotoprawo.pl/index.php/2011/11/kiedy-nie-jest-potrzebna-zgoda-na-publikacje-wizerunku/

   Niniejsza odpowiedź nie stanowi porady prawnej. Każdy przypadek jest indywidualny i w kwestii konkretnego naruszenia przepisów prawa sugerujemy, aby skonsultować się z prawnikiem.

 18. Paulina pisze:

  Witam,

  przeprowadzam kampanię społeczną, której elementem jest fotodeklaracja. Rozumiem, że jeśli robię zdjęcia sama „na żywo” to muszę mieć zgodę osoby fotografowanej na wykorzystanie zdjęcia w mediach. Jednak jest tutaj druga kwestia: niektóre osoby same przysyłają zdjęcia z hasłem, wiedząc o tym, gdzie będzie publikowane. Czy w tym wypadku również muszę mieć zgodę? Z góry dziękuję za pomoc.

  1. admin pisze:

   Najlepszym rozwiązaniem w opisanej sytuacji byłby regulamin kampanii, w którym zamieszczony

   zostałby zapis, że osoby przesyłające zdjęcia zgadzają się na ich publikację i wykorzystanie na

   potrzeby Państwa kampanii społecznej. Innym rozwiązaniem jest zebranie indywidualnych zgód od

   autorów zdjęć na ich publikację. Nie posiadając żadnego z takich dokumentów, ryzykują Państwo, że

   któryś z autorów będzie później dochodził swoich praw.

   Więcej na ten temat: http://fotoprawo.pl/index.php/2013/06/swiat-reklamy-i-sponsoringu-przewodnik-

   po-formalnosciach-2/ oraz http://fotoprawo.pl/index.php/2014/12/prawo-autorskie-zapisy-umowach/

   Niniejsza odpowiedź nie stanowi porady prawnej. Każdy przypadek jest indywidualny i w kwestii konkretnego naruszenia przepisów prawa sugerujemy, aby skonsultować się z prawnikiem.

 19. adam pisze:

  jak się to ma do fotografii w sądzie, osób oskarżonych w czasie procesu, na ogłoszeniu wyroku i już po ogłoszeniu wyroku. rozumiem że do momentu udowodnienia winy trzeba zamazywać twarz ale kiedy już ktoś ma udowodnioną winę ?

  1. admin pisze:

   To dwie różne, lecz obie szczególne sytuacje. Reguluje je prawo prasowe i kodeks karny. Tam proszę szukać szczegółowej odpowiedzi (art. 50 ustawy – Kodeks karny oraz art. 13 ustawy – Prawo prasowe). Najogólniej mówiąc w art. 13 ust. 2 pr. pras. zawarty jest zakaz publikowania w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę. Wyjątkiem od tego domniemanego zakazu w przypadku nieudzielenia zgody przez zainteresowanego może być jedynie postanowienie właściwego sądu (na postanowienie przysługuje zażalenie zainteresowanego), co może nastąpić wyjątkowo, jedynie ze względu na „ważny interes społeczny”.
   Po ogłoszeniu wyroku to odrębna sprawa. Podanie wyroku do publicznej wiadomości jest środkiem karnym ustanowionym w art. 38 pkt 8 k.k., którego szczegółowe zasady stosowania określa art. 50 k.k. (sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe, w szczególności ze względu na społeczne oddziaływanie skazania, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego). Jednak wizerunek skazanego nie jest częścią wyroku stąd, aby opublikować wizerunek skazanego po ogłoszeniu wyroku należy mieć postanowienie sądu w tej kwestii. Lub zgodę skazanego, jako że wizerunek pozostaje jego dobrem osobistym.

   Niniejsza odpowiedź nie stanowi porady prawnej. Każdy przypadek jest indywidualny i w kwestii konkretnego naruszenia przepisów prawa sugerujemy, aby skonsultować się z prawnikiem.

 20. Hanna pisze:

  Skoro się szkoła zaczęła to może się przydać – zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia
  http://poradnik.wfirma.pl/-zgoda-na-przetwarzanie-wizerunku-ucznia
  Dla chętnych lub tych nie może to będzie przydatne. Ja tam skorzystałam i jestem bardziej świadomą matką

 21. Magda pisze:

  Niektórzy bardzo pilnują i dbają o to , by nie udostępniać wizerunku. Byłam zdziwiona wchodząc na stronę internetową przedszkola mojego dziecka, że na żadnym zdjęciu nie ma dzieci, a jak są to tyłem. Mamy udostępnioną „strefę rodzica” gdzie możemy oglądać zdjęcia naszych pociech. Wcześniej wchodząc na strony szkół i przedszkoli zwróciłam uwagę, że nikt się nie przejmuje i wrzuca zdjęcia do sieci. Tak samo na facebooku.

 22. Magdalena pisze:

  Hej! Bardzo proszę o poradę. Wydajemy kwartalnik gminny jako ośrodek kultury, w którym opisujemy życie gminy, tym także szkół. Czy publikując zdjęcie z wydarzenia szkolnego, na którym jest grupa uczniów musimy mieć zgodę każdego rodzica takiego dziecka na publikację wizerunku w gazecie? (szkoła u siebie ma zgody na publikację wizerunku każdego dziecka)

  1. admin pisze:

   Zasadniczo tak. Uważnie należy zbadać jaki rodzaj zgody ma szkoła, jaki zakres, do jakiego wykorzystania, na jak długo, czy na pewno wszystkich dzieci (taka zgoda jest dobrowolna, żaden rodzic nie musi jej złożyć) itd. Inaczej wydawca naraża się na zarzut/proces naruszenia dóbr osobistych dziecka, co jest dość poważne. Fotograf profesjonalny wie, że zanim zrobi „zwykłe zdjęcie dzieci w klasie”, to musi przejść przez proces zdobywania zgód na rozpowszechnianie wizerunku z każdym z opiekunów prawnych dzieci na zdjęciu, a jeśli nie ma zgody od każdego dziecka, to w kadrze są tylko te dzieci, których zgody ma.

   Ostatecznością jest uznanie wydarzenia za imprezę publiczną, ale i w tym wypadku powinno zostać podane do wiadomości każdego jej uczestnika, iż biorąc w niej udział wyraża zgodę na ewentualne rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach informacyjnych o tym wydarzeniu.

   Dużo zależy również od rodzaju zdjęć i od kontekstu wykorzystania, bowiem żadna z tych zgód nie pozwala na rozpowszechnianie ujęcia portretowego pojedynczej osoby sfotografowanej podczas takiej imprezy. I na pewno nie ma mowy o korzystaniu z takich zdjęć np. w kontekście reklamowym (np. kalendarz, bez względu na to, czy jest sprzedawany czy rozdawany – jest reklamą).

   Dozwolone jest rozprzestrzenianie zdjęć:
   1. krajobrazów i miejsc publicznych
   2. obiektów ustawionych na stałe w miejscach publicznych, w przestrzeni otwartej
   3. niektórych obiektów oznaczonych tablicą: „Zakaz fotografowania” jest zakazane, jednak ogólna zasada jest taka, że zakaz taki ma jedynie znaczenie odstraszające
   4. osób powszechnie znanych wykonujących swoje funkcje publiczne
   5. osób stanowiących szczegół całości, np. imprezy, krajobrazu
   Niniejsza odpowiedź nie stanowi porady prawnej. Każdy przypadek jest indywidualny i w kwestii konkretnego naruszenia przepisów prawa sugerujemy, aby skonsultować się z prawnikiem.

 23. Monika pisze:

  Witam,
  Bierzemy ślub i fotograf w umowie zamieścił pkt o tym, że bedzie wykorzystwał zdjęcia do celów reklamowych. Nie chce się na to zgodzić ale nie wiem czy mam do tego prawo ?

  1. admin pisze:

   Z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 zd. 2 i art. 81 ust. 2, postanowienie art. 81 ust. 1 zd. 1 ma charakter bezwzględny w tym sensie, że tylko od woli portretowanego zależy dopuszczalność rozpowszechniania portretu. Może on się temu sprzeciwiać bez racjonalnego uzasadnienia zarówno z powodu sposobu, w jaki został przedstawiony na wizerunku, jak i w celu uzyskania wynagrodzenia za udzielenie zgody.

   Prosimy pamiętać, że niniejsza odpowiedź nie stanowi porady prawnej. Każdy przypadek jest indywidualny i w kwestii konkretnego naruszenia przepisów prawa sugerujemy, aby skonsultować się z prawnikiem.

 24. asia pisze:

  Witam mam problem proszę o poradę. Siostra mojego brata jakiś czas temu robiła zdjęcia mojemu obecnie 3 letniemu synowi i mojemu mężowi podczas gdy jeździliśmy na święta. Gdy zajechaliśmy na tegoroczne świeta Bożego Narodzenia okazało się ze postanowiła sobie umieścić je w kalendarzu, nie powiadamiając mnie o tym fakcie. Jak twierdzi o wszystkim wiedział mój mąż. Z tego co widziałam po jego minie był tym bardzo zaskoczony, wnioskuje że o tym nic nie wiedział. Co z tym faktem mogę zrobić

  1. admin pisze:

   Właściwie jest to kwestia rodzinna, więc typowy użytek osobisty (rozpowszechnianie w kręgu osób bliskich). Nie ma tu raczej mowy o postępowaniach przed- i sądowych. Można i trzeba porozmawiać, jeśli się to nie podoba. Chyba, że kalendarz miał nakład kilku tysięcy sztuk i był rozpowszechniany szerzej niż krąg osób dający się uzasadnić użytkiem osobistym.

   Niniejsza odpowiedź nie stanowi porady prawnej. Każdy przypadek jest indywidualny i w kwestii konkretnych przepisów prawa sugerujemy, aby skonsultować się z prawnikiem.

 25. Dziękuję bardzo za artykuł oraz powyższe komentarze! Pomogły!

 26. Miroslaw pisze:

  Witam serdecznie.Mam taki problem, ze w firmie robilismy sesje fotograficzna do reklamy firmy. Pozowali pracownicy. Fotograf kosztowal nas spora sume.Pracownicy wiedzieli do czego bedzie sluzyc ta sesja. Czy po ustaniu stosunku pracy pracownik moze zadac by nie upowszechniac jego wizerunku, a jesli tak czy moge egzekwowac od niego teraz zwrotu kosztow sesji, gdyz na 90 procentach zdjec jest ten pracownik?

  1. admin pisze:

   Jeśli w umowie o pracę pracownik nie miał obowiązku pozować ani nie ma osobnej umowy i wynagrodzenia za pozowanie, to może zażądać usunięcia swojego wizerunku z materiałów firmowych bez ponoszenia przez niego żadnych kosztów. Zarówno podczas trwania umowy, jak i w każdym innym momencie. Jeśli robi to po ustaniu stosunku pracy, to znaczy, że wcześniej obawiał się z tego powodu nieprzyjemności lub wręcz zwolnienia. Lepiej więc to zrobić. Jeśli bowiem pracownik uważa, że kojarzeni go z tą firmą stawia go w negatywnym świetle, to ma do tego prawo. To jego wizerunek. Wykorzystywanie pracowników do pozowania do reklamy firmy to zawsze nie za dobry pomysł.

   Pozdrawiamy,
   Redaktorzy Fotoprawo.pl

 27. Aga pisze:

  Witam,
  Od dłuższego czasu pozuje do zdjęć dla producenta swetrów i czapek zimowych. Otrzymuje za to jakieś wynagrodzenie i z tego co wcześniej mi było wiadome i co ustaliliśmy, zdjęcia trafiają do sklepu internetowego i do papierowych katalogów. Ostatnio dostałam wiadomość od znajomych, którzy wybrali się do Wisły i na jakimś sklepie (właśnie z czapkami i swetrami) ujrzeli moje zdjęcia na wielkich plakatach w witrynach sklepu! Doznałam szoku! Nic nie wiedziałam o tym, ze mam wisieć na witrynie jako reklama sklepu, nikt nie pytał mnie o zdanie! Nie dostałam za to żadnego dodatkowego wynagrodzenia! Co mogę i powinnam zdobić w tej sytuacji? I jakiej kwoty można wymagać za udostępnienie swojego wizerunku na witrynie sklepowej? Proszę o odpowiedz.
  Pozdrawiam
  Aga

  1. admin pisze:

   Dzień dobry,

   dziękujemy za zainteresowanie artykułem Zgoda na wykorzystanie wizerunku.
   Witryna sklepowa i użytek reklamowy to inne pole eksploatacji niż katalog i sklep internetowy. Jakie zapisy co do pól eksploatacji są na umowie? Jeśli tyko internet i katalogi drukowane, to dodatkowe wynagrodzenie należałoby negocjować (od kilkuset złotych do kilku tysięcy), ale jednocześnie w praktyce liczyć się z ustaniem wszelkich zleceń z tej firmy…

   Pozdrawiamy,
   Redaktorzy Fotoprawo.pl

 28. Rafał pisze:

  Mam trochę inne pytanie, chodzi o to, że mam zdjęcia w pracy licencjackiej i są normalnie wpisane pod zdjęciem przypisy skąd one są, a Pani Promotor napisała, że to nie zgodne z prawem,bo nie mam zgody autora… no i co teraz mam zrobić? Kto ma rację?

  1. admin pisze:

   Dzień dobry,
   dziękujemy za zainteresowanie artykułem Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Proszę spytać promotora, dlaczego tak uważa? Może ma rację, nie wiemy o jakie konkretnie zdjęcia chodzi i jak „normalnie” podpisane (np. czy podpis zawiera nazwisko autora?). Zakładam, że Promotor działa w dobrej wierze i wyjaśni zarówno dlaczego, jak i jak powinny wyglądać, chyba że było to przedmiotem któregoś z zajęć.

   Pozdrawiamy,
   Redaktorzy Fotoprawo.pl

 29. Izzie pisze:

  Razem ze swoimi radcami prawnymi z kancelarii http://dubielsawinda.pl musiałam walczyć o prawo do zarządzania prawem do swojego performance’u. Zaproszeni goście mimo prośby o nierozpowszechnianie wizerunków osób uczestniczących i samego dzieła opublikowali filmiki nie tylko w social media, ale też duże części występu na stronach magazynów.

 30. Tomasz pisze:

  Dzień Dobry, mam pytanie. Pracuję w instytucji, w której ostatnimi czasy zaczęto prowadzić nagrania video zebrań – celem rzekomego wysłania ich do jednostki nadrzędnej. Wystąpilłem na zebraniu i nie zezwoliłem na publikację mojego wizerunku. Prowadzący zebranie powiedział, że ktoś wykasuje mój wizerunek – ale tutaj pojawia się pytanie – oznacza to, że nieobrobiony materiał trafi „gdzieś”, ktoś go będzie obrabiał, oglądał itp. Co z bezpieczeństwem oryginału? Czy można na taką metodologię postępowania zezwolić? W zapisie funkcjonowania firmy istnieje tylko formuła mówiąca o protokołowaniu zebrań.

  DZiękuję za odpowiedź

  Tomek

  1. admin pisze:

   Dzień dobry Panie Tomku, na gruncie prawa autorskiego przyjmuje się, że samo utrwalanie wizerunku zasadniczo jest zgodne z prawem, natomiast zgoda jest wymagana dopiero do jego rozpowszechniania. Przy takim założeniu, jeśli materiał trafi do np. grafika, nie będzie to oznaczać jeszcze jego rozpowszechniania.

 31. Aldona pisze:

  Witam,
  Mam takie pytanie.
  Rok temu podczas studenckiej imprezy masowej zrobiono mi zdjęcie podczas gdy skakałam na bungee. Organizator – samorząd uczniowski – wstawił to zdjęcie na swojej stronie na facebook’u. Nie miałam z tym problemu, gdyż zdjęcie było jednym z wielu wrzuconych, jednakże przy promocji tegorocznej imprezy ponownie wrzucono – tylko moje zdjęcie (nawet stało się ono tłem strony samorządu) z dodatkiem loga samorządu oraz firmą organizująca te skoki wraz z kwotą za skok. Gdy napisałam do samorządu informując, iż nie udzieliłam im zgody na korzystanie z mojego wizerunku do promocji imprezy otrzymałam ubiegłoroczny regulamin, w którym było napisane: ,,WEJŚCIE NA TEREN IMPREZY JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA UWIECZNIANIE WIZERUNKU W MATERIAŁACH AUDIO-WIZUALNYCH, FOTOGRAFOWANIA ORAZ WYKORZYSTANIA UWIECZNIONEGO WIZERUNKU PRZEZ ORGANIZATORA IMPREZY.” Czy to oznacza, że organizatorzy wydarzenia mogą śmiało zarządzać do woli moim wizerunkiem, ponieważ określono to w sposób ogólnikowo w regulaminie?

  1. admin pisze:

   Dzień dobry, polecam czytać dokładnie regulaminy, ponieważ wiążą nas one tak samo, jakbyśmy podpisali umowę. Na szczęście, tak ogólnikowe postanowienia dotyczące wykorzystania wizerunku – w mojej ocenie – nie są skuteczne. Zgoda na wykorzystanie wizerunku powinna być niewątpliwa, a osoba ją wyrażająca – świadoma miejsca publikacji, czasu, sposobu, ew. komercyjnego charakteru. Co prawda są przewidziane pewne wyjątki, ale żaden z nich nie zachodzi w tym wypadku. Można natomiast stanąć na stanowisku, że to postanowienie z Regulaminu nie oznacza udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku w celach reklamowych, jak stało się to w opisanym przypadku.

 32. Hanna pisze:

  Witam,
  czy mogę pozyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku drogą mailową? czy musi być to dokument podpisany ręcznie?

  Pozdrawiam,
  Hania

  1. admin pisze:

   Dzień dobry Pani Haniu! przepisy nie przewidują wymogów co do formy udzielonej zgody, może ona być nawet ustna – ale wtedy trudno będzie udowodnić, że pozyskała Pani zgodę. Jest to więc tylko kwestia dowodowa. Zgodę może Pani pozyskiwać także drogą mailową.

Dodaj komentarz