Wzory umów i zezwoleń dla fotografa

Zastrzeżenie: Każdy poniższy wzór umowy stanowi jedynie zapis przykładowych rozwiązań, jakie można wykorzystać w pewnym abstrakcyjnie rozpatrywanym przypadku. Tak więc poniższe wzory umów ani w całości, ani ich poszczególnych punktów nie można interpretować jako wskazań konkretnych rozwiązań dla stanów faktycznych,
w których będą używane. Tym samym autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne lub osobiste związane z wykorzystaniem niniejszych wzorów lub którychkolwiek ich części.


Zezwolenie na publikację wizerunku


Zezwolenie na publikację wizerunku za wynagrodzeniem


Umowa licencyjna na wykorzystanie fotografii na portalu internetowym


Umowa z modelką o pozowanie


Umowa o świadczenie usługi dokumentacji fotograficznej

fot. Halfpoint/shutterstock.com