Wzory umów


Zezwolenie na publikację wizerunku


Zezwolenie na publikację wizerunku za wynagrodzeniem


Umowa licencyjna na wykorzystanie fotografii na portalu internetowym


Umowa z modelką o pozowanie


Umowa o świadczenie usługi dokumentacji fotograficznej

Zastrzeżenie: Niniejsze wzory zezwoleń i umów stanowią jedynie przykładowe wzory, jakie mogłyby zostać wykorzystane w pewnym abstrakcyjnie rozpatrywanym przypadku. Wzory ani w całości, ani ich poszczególne punkty, nie mogą być interpretowane jako wskazanie konkretnych rozwiązań dla stanów faktycznych,
w których będą używane. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne lub osobiste związane z wykorzystaniem niniejszych wzorów lub którychkolwiek ich części.

fot. Halfpoint/shutterstock.com