Statystyki

Ostatni raport:
Utwór inaczej – jakich fotografii nie można objąć prawem autorskim?


Celem poniższych statystyk jest wskazanie jaki procent zdjęć jest podpisanych w poszczególnych tytułach.

Elle Man
Dane z dnia 29.02.2020
PODPISANE
CZĘŚCIOWO
NIEPODPISANE
38%
57%
5%
LOGO
Dane z dnia 29.02.2020
PODPISANE
CZĘŚCIOWO
NIEPODPISANE
18%
52%
30%
Piłka Nożna
Dane z dnia 29.02.2020
PODPISANE
CZĘŚCIOWO
NIEPODPISANE
50%
19%
31%