Autorzy

Magdalena Stasiak

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Od 2015 roku zdobywa doświadczenie w warszawskiej kancelarii adwokacko-radcowskiej. W swojej praktyce specjalizuje się w prawie cywilnym, a w szczególności w zagadnieniach związanych z ochroną dóbr osobistych, w tym z ochroną wizerunku oraz prawem autorskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską przygotowała z dziedziny ochrony dóbr osobistych. Autorka kilkudziesięciu artykułów na temat prawnych aspektów fotografii. Była także wieloletnim członkiem, a następnie członkiem zarządu Koła Własności Intelektualnej „IP” przy WPiA UW. Drużynowo reprezentując Uniwersytet Warszawski zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie wiedzy „IP Challenge” 2015. Ukończyła również kurs prawa autorskiego organizowany przez Harvard Law School i Berkman Klein Center for Internet and Society.

Anna Trocka

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, doktorantka i pracownik naukowy wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka publikacji z zakresu ochrony praw autorskich w międzynarodowych biuletynach prawniczych oraz publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa wspólnotowego. Partner Zarządzający w Kancelarii Apt&Right Attorneys-at-Law, która współpracuje z pracownikami naukowymi oraz z wybitnymi specjalistami z zakresu różnych dziedzin prawa.

Od wielu lat świadczy osobiście usługi z zakresu doradztwa prawnego obejmujące w szczególności kwestie związane z prawami autorskimi i ich ochroną oraz ochroną wizerunku. Jej klienci to między innymi Leszek Możdżer, Dominik Lejman (artysta wizualny), Rafał Roskowińskiemu (artysta wizualny), Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Agresywna Banda (firma zajmująca się produkcją i dystrybucją filmową), Alex Caprice (projektant mody) oraz Emil Biliński (fotograf). Oprócz indywidualnej praktyki współpracowała z wiodącymi na polskim rynku kancelariami prawnymi między innymi: GESSEL, Koziorowski Sp. K., DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza Sp. K. W ramach usług świadczonych w kancelariach z którymi współpracowała brała również udział w dochodzeniu roszczeń związanych z ochroną wizerunku, naruszeniem dóbr osobistych osób publicznych związanych z mediami jak również w procesach karnych o zniesławienie.

Członkowie Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP” WPiA UW

Celem Koła jest organizowanie i rozwijanie życia naukowego, propagowanie i pogłębianie wiedzy prawniczej z zakresu szeroko rozumianej własności intelektualnej, szerzenie kultury prawnej oraz uświadamianie społeczności studenckiej potrzeby poszanowania praw własności intelektualnej.

W ramach swojej działalności, Koło organizuje spotkania naukowe, konferencje naukowe, seminaria, szkolenia i warsztaty. W tradycje Koła wpisały się już zainicjowane w 2009 r. cykliczne spotkania: „IP przy kawie”, gdzie w kameralnym gronie studenci spotykają się ze praktykami, aby poruszać aktualne zagadnienia z dziedziny własności intelektualnej. Ważną inicjatywą Koła są także zajęcia
charakterze warsztatowym „IP w praktyce”, podczas których uczestnicy spotkań pod opieką praktyków mogą przygotować pisma procesowe oraz brać udział w case-study.