Przykładami przestrzeni publicznych podawanymi przez specjalistów praw autorskich są drogi i ulice, place miejskie czy różne stale...