Aktualności

Prasa, telewizja, internet, blogi, czyli prawo przedruku w środkach masowego przekazu

05.05.2011
archiwalia katyńskie

Drugim wyjątkiem od monopolu praw twórcy, po dozwolonym użytku prywatnym, jest grupa wyjątków związanych z prawami przedruku...

Fotografia, czyli komentarz do aktualnych wydarzeń

05.05.2011
Andrzej Duda Beata Kempa

Trzeci wyjątek od monopolu praw autorskich twórcy to prawo do prezentowania utworów udostępnianych podczas aktualnych wydarzeń w...

/ /

Kodeks dobrych praktyk wobec autora zdjęcia

20.04.2011
BEIJING 2008

Wszystkie firmy, instytucje i organizacje, zarówno społeczne, państwowe jak i prywatne, które zamawiają, rozpowszechniają, lub w inny...

/

Dobre praktyki – przykłady

01.04.2011
POLISH CHAMPIONSHIP 2009

Podpisanie mojego zdjęcia na nikonowskiej reklamie, w małej kampanii obiektywowej było dla mnie istotnym odstępstwem od reguły...