Ranking poprawnie podpisanych zdjęć – Newsweek ponownie liderem

06.09.2019
Autor: DAVID CHANG / EPA

W sierpniu portal fotoprawo.nikon.pl przeanalizował jakość podpisywania zdjęć w dziennikach i tygodnikach opinii. W obu kategoriach uwzględniono po 3 tytuły. Ranking objął następujące dzienniki – Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza i Fakt oraz tygodniki opinii – Wprost, Newsweek i Tygodnik Powszechny.

Portal fotoprawo.nikon.pl poddał analizie prasę według trzech kategorii:

1. Prawidłowy podpis oznacza umieszczenie pod zdjęciem zarówno imienia i nazwiska (lub pseudonimu) autora, jak i agencji, bądź odpowiedniej instytucji posiadającej prawa majątkowe. Taki podpis jest zgodny z wymogami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Fotografie nieposiadające kompletnego opisu cechował brak jednego ze wspomnianych elementów (nazwiska, bądź podmiotu posiadającego prawa majątkowe).

3. Niepodpisane zdjęcia to natomiast te, które nie były oznaczone w żaden sposób.

W przypadku dzienników, z wynikiem 61%, liderem rankingu poprawnie podpisanych zdjęć została Gazeta Wyborcza. Na drugim miejscu podium uplasował się Fakt, z wynikiem 46%. Ostatnią pozycję zajęła Rzeczpospolita (10%).

W kategorii tygodników opinii najwyższy wskaźnik poprawnie podpisanych zdjęć osiągnął Newsweek – 71%. Na drugiej pozycji znalazł się Tygodnik Powszechny z wynikiem 44%. Ranking zamyka Wprost z wynikiem 24%.

Wśród dzienników bardzo dobre wskaźniki w kategorii częściowo podpisanych zdjęć uzyskała Rzeczpospolita – 67%, natomiast wśród tygodników opinii – Wprost, z wynikiem 57%.

Najwięcej fotografii całkowicie niepodpisanych zawierał Fakt – 24% oraz Tygodnik Powszechny – 25%. Jednocześnie warto zaznaczyć, że na drugim biegunie w tej kategorii, z wynikiem 0%, już po raz kolejny znalazł się magazyn Newsweek. Oznacza to, że w magazynie nie znalazło się ani jedno niepodpisane zdjęcie.

Z analizy fotoprawo.nikon.pl wynika, że zarówno wśród dzienników, jak i tygodników opinii najwięcej zdjęć opatrzono podpisem częściowym. Główną przyczyną niepełnego podpisania zdjęć jest umieszczanie nazwisk autorów, a zapominanie o umieszczeniu informacji o instytucji posiadającej prawa majątkowe. Wiele fotografii opatrzonych jest też podpisem „materiały prasowe”, „źródło: Instagram” lub „Twitter”.

Czytaj też

/

Utwór inaczej – jakich fotografii nie można objąć prawem autorskim?

20.03.2020
fot. Rawpixel.com / Shutterstock

Prawo autorskie chroni twórców „utworów”. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że utworem stanowiącym przedmiot...

/ /

Przegląd Sportowy zwycięża w rankingu poprawnie podpisanych zdjęć

01.03.2020
Autor: gabczi / shutterstock

W lutym portal Fotoprawo.nikon.pl przeanalizował jakość podpisywania zdjęć w prasie sportowej oraz magazynach dla mężczyzn. Ekspertyza dotyczyła...

/

Dziennik Gazeta Prawna wygrywa w rankingu podpisywania zdjęć

21.02.2020
Autor: Purple Anvil / shutterstock.com

W styczniu portal Fotoprawo.pl przeanalizował jakość podpisywania zdjęć w dziennikach i tygodnikach opinii. W obu kategoriach uwzględniono...

Dodaj komentarz