naszemiasto Warszawa liderem zestawienia

29.06.2017
Autor: Purple Anvil / shutterstock.com

Czerwcowe zestawienie portalu Fotoprawo.pl objęło 2 kategorie prasy – dzienniki i prasę bezpłatną.
W każdej kategorii zostały uwzględnione 3 tytułu o najwyższym wskaźniku sprzedaży w przypadku dzienników i największym zasięgu w przypadku prasy bezpłatnej. Zgodnie z przyjętymi wytycznymi podsumowanie objęło następujące tytuły: Gazeta Wyborcza, Fakt, Super Express* oraz nasze miasto Warszawa, Passa – Tygodnik Sąsiadów i Echo Bemowa**.

Najwyższy wskaźnik podpisanych zdjęć spośród dzienników odnotowała Gazeta Wyborcza – 61%. Na drugim miejscu znalazł się Super Express z wynikiem 46%, a na trzecim Fakt, który poprawnie podpisał zaledwie 5% swoich zdjęć. Fakt prowadzi z kolei pod względem braku podpisanych zdjęć z wynikiem aż 80%.

W rankingu poprawnie podpisanych zdjęć wśród prasy bezpłatnej jednoznacznie prowadzi nasze miasto Warszawa z wynikiem 80% poprawnie podpisanych fotografii. Dwa pozostałe tytuły posiadają z kolei najwyższy wskaźnik niepodpisanych zdjęć. 100% w przypadku Passy – Tygodnika Sąsiadów i 75% w przypadku Echa Bemowa. Oba te wyniki stanowią rekord pod względem liczby niepodpisanych zdjęć wśród wszystkich analizowanych dotąd przez Portal Fotoprawo tytułów.

Wyniki analizy portalu Fotoprawo.pl prowadzą do następujących wniosków. Podpisów najczęściej brakowało przy zdjęciach członków redakcji – ten aspekt był szczególnie widoczny przypadku Gazety Wyborczej. W wielu przypadkach podpis był na tyle nieprecyzyjny lub znajdował się na tyle daleko od zdjęcia, że trudno było ocenić, której z fotografii dotyczy, stąd wiele ocen częściowego podpisu.

*    http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-dziennikow-ogolnopolskich-marzec-2017
** Dane z Instytutu Monitorowania Mediów

Czytaj też

/

Utwór inaczej – jakich fotografii nie można objąć prawem autorskim?

20.03.2020
fot. Rawpixel.com / Shutterstock

Prawo autorskie chroni twórców „utworów”. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że utworem stanowiącym przedmiot...

/ /

Przegląd Sportowy zwycięża w rankingu poprawnie podpisanych zdjęć

01.03.2020
Autor: gabczi / shutterstock

W lutym portal Fotoprawo.nikon.pl przeanalizował jakość podpisywania zdjęć w prasie sportowej oraz magazynach dla mężczyzn. Ekspertyza dotyczyła...

/

Dziennik Gazeta Prawna wygrywa w rankingu podpisywania zdjęć

21.02.2020
Autor: Purple Anvil / shutterstock.com

W styczniu portal Fotoprawo.pl przeanalizował jakość podpisywania zdjęć w dziennikach i tygodnikach opinii. W obu kategoriach uwzględniono...

Dodaj komentarz